Onze klanten

Human Impuls richt zich op partnership met bedrijven die willen groeien en ontwikkelen en zich realiseren dat hun medewerkers daar een cruciale rol in spelen. We werken als businesspartner intensief en veelal voor langere tijd samen met onze klanten. Juist op deze wijze bereiken we met elkaar de gestelde doelen. Samenwerken met ons betekent: betrokkenheid, gedrevenheid, openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. We werken tevens intensief samen met onze samenwerkingspartners. Zo kunnen wij díe specifieke diensten leveren die passen bij de vraag.

Onze jarenlange expertise is breed opgebouwd in de sectoren: zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, transport & logistiek, productie & industrie en overheid, onderwijs, zorg & welzijn. Wij hebben een persoonlijke en betrokken benadering en een hands-on aanpak. In een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek worden we door onze klanten al jaren gewaardeerd met
> 8.5.
Dat het resultaat telt, is voor ons vanzelfsprekend!

Voorbeeldcases

Sparringpartner

Pensioenfonds Metaal & Techniek
Al jarenlang is Human Impuls HR partner in business voor het bestuursbureau van het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). Het bestuursbureau bestaat uit professionals met kennis van vermogensbeheer, pensioenbeleid, actuarieel rekenen, financiën en communicatie. De leiding van het bestuursbureau ligt bij de directeur van het pensioenfonds, met wie we regelmatig sparren. In de afgelopen jaren hebben we de organisatie steeds beter leren kennen. We weten wat er in de sector speelt en waarop de organisatie wordt uitgedaagd.

Vraag
De onderwerpen die naar aanleiding van de gesprekken naar voren komen zijn divers. We helpen met vraagstukken rondom personele ontwikkelingen, het in beeld brengen van kwaliteiten van professionals, coaching en het aantrekken van nieuwe professionals. Maar we geven ook een antwoord op de uitdaging voor vernieuwing, verjonging, ontwikkeling en continuïteit van het bestuur van PMT.

Oplossing
In de gesprekken stellen wij vragen, vormen ons een beeld van de situatie en de vraagstukken en geven terug wat wij zien. We ervaren, denken mee, geven advies en doen desgewenst concrete voorstellen voor een aanpak. Bijdragen van ons zijn:
verzorging van een ontwikkelassessment voor diverse professionals en managers; coaching van medewerkers op persoonlijke effectiviteit, veerkracht en loopbaan; verzorging van werving & selectie trajecten; werving en begeleiding van trainees bij hun stage als potentiële bestuurder en input voor een geschiktheids-, instroom- en opvolgingsplan voor bestuurders.

Citaat Guus Wouters, directeur Bestuursbureau PMT: “Onze keuze voor Human Impuls past bij onze kijk op hoe organisaties en mensen zich kunnen en moeten ontwikkelen om aan te blijven sluiten op onze ambities en uitdagingen”.

sparringspartner

Programma Management

Van Iersel Geveltechniek
Van Iersel Geveltechniek is een metaalproductiebedrijf. Het familiebedrijf bestaat sinds 1903 en heeft het predicaat Hofleverancier. De vierde generatie directeur, Ad van Iersel, is sterk gericht op productinnovatie om de continuïteit de komende decennia veilig te stellen. De afgelopen jaren is een behoorlijke ontwikkeling op de menskant doorgemaakt. Als partner in business op HR-gebied draagt Human Impuls met veel plezier daaraan bij. Drie jaar op rij verzorgen we hiervoor financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds, waardoor het bedrijf 50% subsidie op haar investering ontvangt. In 2016 staat het versterken van het leiderschap centraal.

Vraag
Het management ervaart dat de omgeving sterk aan verandering onderhevig is en is zoekende hoe de organisatie daarop aansluiting kan blijven houden.

Oplossing
Human Impuls verzorgt in 2016, in samenwerking met Kitty Flinsenberg van Different Colors, een leiderschapsreeks voor het managementteam. Hierbij staan de organisatie, de directeur, het managementteam en de individuele MT-leden centraal.

De gewenste effecten worden inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan een sturingsfilosofie en de randvoorwaarden voor de organisatie. De rollen die de MT-leden vervullen worden hen helder, evenals de impact van hun gedrag op de medewerkers en de gewenste organisatiedoelen. Door de organisatiebril kijken, opent nieuwe perspectieven. Ingezet wordt op wat al aanwezig is in de organisatie en het team. Door kwaliteiten te verbinden en successen te benoemen, groeit het geloof en vertrouwen in zichzelf en elkaar. Door het gedrag van het MT te koppelen aan de dagelijkse praktijk in het bedrijf, wordt de essentie gepakt.

Reacties van enthousiaste MT-leden:
Pas nu voel ik dat we een MT zijn. We zijn als team gegroeid.
Het wordt helder wat de knelpunten in de organisatie zijn, wat we te doen hebben en wat het effect van ons gedrag is op anderen. We (h)erkennen nu waarom zaken in de organisatie gebeuren, zoals ze gebeuren.
Ik heb heel veel geleerd dat ik direct kan toepassen. Bewust onbekwaam zijn doet pijn, over een half jaar lachen we er vast om.

 

thumb_IMG_8402_1024

Coaching & Training

I Am Consultancy en Interpolis
Van de 45 medewerkers van afdeling Proces- en VeranderManagement van Interpolis wordt verwacht dat zij meer als regisseur in de keten opereren. Dat betekent proactief en alert zijn, impact en inlevingsvermogen hebben en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De uitdaging is om zich meer als klant en opdrachtgever te manifesteren. Ofwel gaan voor de hoogste kwaliteit en zelfstandig beslissen. Directe communicatie, SMART afspreken en voortdurend terugkoppelen zijn daarbij belangrijk.

Vraag
De vraag in deze veranderende organisatie is om de ontwikkeling naar een regierol en het daarbij gewenste gedrag te faciliteren. Een belangrijke eis daarbij is dat het programma leuk is, men van elkaar leert, samenwerkt en dat er veel uitgeprobeerd mag worden.

Oplossing
Samen met Human Impuls heeft I Am Consultancy het tweejarig programma “Regie nemen” verzorgd waaraan alle medewerkers en managers hebben deelgenomen. Training, intervisie en persoonlijke coaching maken hiervan deel uit. In de groepstraining zijn het nut, de noodzaak en de gewenste vaardigheden verkend, geoefend en getraind. De intervisie is vooral gericht op wat de nieuwe rol voor een ieder betekent. Managers hebben in hun training handvatten gekregen om hun voorbeeldrol als leidinggevende optimaal te vervullen, te inspireren en te coachen. Daarnaast is de mogelijkheid voor aanvullende (loopbaan)coaching en begeleiding geboden.

De kracht van het programma is met name de koppeling tussen training, intervisie en coaching en de uitwisseling in dialoog. Er is veel ruimte voor oefenen, spiegelen en successen delen. En dat levert concrete handvatten, complimenten en inspiratie op. Managers en medewerkers zijn zich bewuster geworden van de noodzaak om eigen regie te nemen. Omdat ze geleerd hebben wat hun drijft en energie geeft, herkennen ze hun mentale stemmingen. Ook weten ze nu hoe eigen kwaliteiten maximaal kunnen worden ingezet. Hierdoor werken ze (zelf)bewuster, krachtiger, onafhankelijker en met meer plezier. Ze nemen meer eigen invloed en regie in hun werk en loopbaan.

coaching_training
Webdesign door LiNC