Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Bewust zijn van je eigen invloed

Betrokkenheid bij je werk gaat over je verbonden voelen met de organisatie. Het geeft je inspiratie, bezieling en trots. Je hebt ‘hart voor de zaak’ en je spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft. Dat klinkt positief, maar is dat ook altijd het geval?

Klaag- en mopperstand
Wat als er op je werk ontwikkelingen zijn waar je je niet in kunt vinden, waar je anders tegenaan kijkt of waar je boos of teleurgesteld over bent? Als je je niet gehoord of niet serieus genomen voelt? Dat doet iets met je. Het ligt op de loer om erover te gaan klagen, bondjes te smeden met collega’s en ook thuis leeg te lopen over de leiding/de directie/die klant/je medewerkers/die collega … Je bent uit op medestanders, op bevestiging van jouw gelijk en erkenning. Collega’s die erom glimlachen, het issue relativeren of ervoor weglopen, kun je maar moeilijk begrijpen.

Voordat je het weet, beheerst de situatie je helemaal en vraagt het al je energie. Met klagen en mopperen breng je geen veranderingen teweeg. Sterker nog: je komt ermee in een neerwaartse spiraal en voelt je steeds minder (veer)krachtig en vitaal. Hoe kun je de situatie keren, zodat je weer plezier en vitaliteit ervaart?

Vijf succesfactoren voor vitaliteit
In het vorige artikel gingen we al in op de eerste twee van de vijf succesfactoren voor vitaliteit:

  1. (H)erkennen van jouw stress-signalen (fysiek en mentaal)
  2. Bewust zijn wat jouw vitaliteit en veerkracht beïnvloedt (wat helpt en wat belemmert)
  3. Bewust zijn van je eigen invloed. Hoe kun je je regie en verantwoordelijkheid versterken
  4. Beïnvloeden van jouw mindset, zodat het voor je gaat werken
  5. Het goede gesprek met je omgeving (collega, manager, thuisfront)

In dit artikel staat de derde factor centraal: bewust zijn van je eigen invloed, hoe kun je je regie en verantwoordelijkheid versterken?

Proactief of reactief?
De eerste stap daarin is om voor jezelf te onderzoeken of je meer proactief of juist meer reactief handelt. Daarbij kun je gebruik maken van het cirkelmodel dat is ontwikkeld door Stephen Covey. Dit model bestaat uit twee cirkels: de Cirkel van Invloed en de Cirkel van Betrokkenheid.

Cirkel van Betrokkenheid: reactief gedrag
In de situatie die we schetsten aan het begin van dit artikel is de reactie klagen en mopperen. Met dat gedrag beweeg je je in de Cirkel van Betrokkenheid. Je richt je aandacht op wat er misgaat en hoe het zou moeten volgens jou, maar je onderneemt geen actie. Dat is reactief gedrag: je richt je pijlen vooral op anderen en alles buiten je. Daarmee creëer je negatieve energie en dat maakt je moe en neerslachtig. Bovendien is negatieve energie ‘besmettelijk’ en voor je het weet, ontstaat er een negatieve sfeer op de hele werkvloer. Dat versterkt het neerslachtige gevoel dat je al had. Je gaat waarschijnlijk nog meer klagen en je verliest nog meer energie.

Reactieve mensen geloven dat eerst de wereld om hen heen moet veranderen voordat zij zelf kunnen veranderen. Als je reactief handelt en dus afwacht, wordt jouw proactieve vermogen minder en krimpt jouw cirkel van invloed. Je kunt vast wel voorbeelden daarvan in je werkomgeving noemen. Mensen die altijd klagen, maar niets bijdragen aan een verandering, worden op enig moment steeds minder serieus genomen en daarmee wordt hun invloed steeds kleiner.

Herken jij jezelf in een reactieve houding? Je kunt die ombuigen in een proactieve houding. Daarmee stap in je Covey’s ‘Cirkel van Invloed’.

Cirkel van Invloed: proactief gedrag
Wil je meer regie en wil je je invloed versterken? Eigenlijk zal iedereen volmondig ‘ja’ zeggen op deze vraag. Wie wil er niet meer invloed hebben op hoe de dingen gaan in je leven? Maar …  dat is niet altijd gemakkelijk. Je moet er wel wat voor doen. En dat is het verschil met op een reactieve manier in het leven staan.

Bewustwording
Dat begint bij bewustwording. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn in welke cirkel jij op dit moment staat: in de Cirkel van Betrokkenheid (reactief) of in de Cirkel van Invloed (proactief). Het gaat dan om vragen als:

Je hebt veel meer in de hand dan jezelf wellicht denkt! Verandering begint bij jezelf.
Dat is waar het bij de Cirkel van Invloed om gaat. Je kunt jouw persoonlijke Cirkel van Invloed laten groeien door allereerst te beseffen hoeveel initiatief je kunt nemen. Door initiatief te tonen, kun je zelf een positieve verandering teweegbrengen. Met afwachten ben je altijd afhankelijk van anderen. Verandering begint bij jezelf.

Initiatief nemen en invloed hebben – hoe dan?
Soms is het spannend om initiatief te nemen. Allerlei gedachten kunnen spelen, zoals “Doe ik het wel goed? Wat denken ze ervan? Word ik niet afgewezen? Doet het ertoe?”. Daardoor durf je bijna geen actie meer te ondernemen. Wel in actie komen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen, geeft kracht en positiviteit, voldoening en succes. Beseffen dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor jouw leven, voor je eigen geluk is een belangrijke stap voorwaarts. Je kunt op drie verschillende manieren initiatief nemen om invloed uit te oefenen:

Directe invloed
Je kunt directe invloed het beste uitoefenen op je eigen gedrag. Dat kun je immers zelf veranderen. Je eigen gedrag ligt binnen je Cirkel van Invloed. Voorbeelden:

Indirecte invloed
Deze manier van invloed kun je gebruiken om het gedrag van andere te beïnvloeden. Het gedrag van anderen ligt niet binnen jouw Cirkel van Invloed, maar je kunt hen wel op een proactieve, constructieve manier confronteren met hun gedrag en daarmee jouw Cirkel van Invloed versterken. Voorbeelden:

Geen invloed
Er zullen altijd factoren, issues of situaties zijn waarop je geen invloed kunt uitoefenen. Het enige wat je ermee kunt is erom glimlachen, je rug toekeren, het accepteren en ermee leren leven. Voorbeelden:

Krachtig en vitaal
Door de vragen in dit artikel voor jezelf te beantwoorden, breng je in beeld op welke gebieden je proactief en reactief bent en waar jij meer initiatief kunt tonen. Dat maakt je krachtig en vitaal.

Lees verder over de invloed van je mindset in deel 4 van de ‘Vijf succesfactoren voor vitaliteit’. Lees ook de eerdere artikelen in de reeks over vitaliteit: Herken je stress-signalen en Vitaliteit: wat helpt en wat belemmert?

Webdesign door LiNC