Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Coaching & Training

I Am Consultancy en Interpolis
Van de 45 medewerkers van afdeling Proces- en VeranderManagement van Interpolis wordt verwacht dat zij meer als regisseur in de keten opereren. Dat betekent proactief en alert zijn, impact en inlevingsvermogen hebben en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De uitdaging is om zich meer als klant en opdrachtgever te manifesteren. Ofwel gaan voor de hoogste kwaliteit en zelfstandig beslissen. Directe communicatie, SMART afspreken en voortdurend terugkoppelen zijn daarbij belangrijk.

Vraag
De vraag in deze veranderende organisatie is om de ontwikkeling naar een regierol en het daarbij gewenste gedrag te faciliteren. Een belangrijke eis daarbij is dat het programma leuk is, men van elkaar leert, samenwerkt en dat er veel uitgeprobeerd mag worden.

Oplossing
Samen met Human Impuls heeft I Am Consultancy het tweejarig programma “Regie nemen” verzorgd waaraan alle medewerkers en managers hebben deelgenomen. Training, intervisie en persoonlijke coaching maken hiervan deel uit. In de groepstraining zijn het nut, de noodzaak en de gewenste vaardigheden verkend, geoefend en getraind. De intervisie is vooral gericht op wat de nieuwe rol voor een ieder betekent. Managers hebben in hun training handvatten gekregen om hun voorbeeldrol als leidinggevende optimaal te vervullen, te inspireren en te coachen. Daarnaast is de mogelijkheid voor aanvullende (loopbaan)coaching en begeleiding geboden.

De kracht van het programma is met name de koppeling tussen training, intervisie en coaching en de uitwisseling in dialoog. Er is veel ruimte voor oefenen, spiegelen en successen delen. En dat levert concrete handvatten, complimenten en inspiratie op. Managers en medewerkers zijn zich bewuster geworden van de noodzaak om eigen regie te nemen. Omdat ze geleerd hebben wat hun drijft en energie geeft, herkennen ze hun mentale stemmingen. Ook weten ze nu hoe eigen kwaliteiten maximaal kunnen worden ingezet. Hierdoor werken ze (zelf)bewuster, krachtiger, onafhankelijker en met meer plezier. Ze nemen meer eigen invloed en regie in hun werk en loopbaan.

coaching_training
Webdesign door LiNC