Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Duurzaam inzetbaar door een energieke en vitale cultuur

Met de stijgende pensioenleeftijd wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Voor werkgevers, maar vooral ook voor medewerkers zelf: hoe blijf je op een goede en gezonde manier aan het werk tot aan je pensioen? Ontwikkeling, vitaliteit, samenwerking en leiderschap stonden centraal in een programma dat we in dit kader voor één van onze klanten verzorgden, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Stevig programma met vier pijlers
Een belangrijke doelstelling van het programma was om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Het bedrijf wilde graag dat medewerkers meer hun eigen regie zouden pakken als het gaat om hun inzet en ontwikkeling. Daarvoor zette Human Impuls in samenwerking met samenwerkingspartners One Minute Coaching en I Am Consultancy een programma in dat bestond uit vier onderdelen.

Mobiliteit en ontwikkeling
Medewerkers leerden tijdens het traject wat hun kwaliteiten zijn, welke toevoegde waarde ze hebben voor de organisatie en waar ze winst kunnen behalen. Dat vormde een goede basis om verder na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling en op welke manier zij daar zelf actief richting aan kunnen geven.

Vitaliteit
Je vitaal voelen is belangrijk. Dan kun je je werk beter aan. De medewerkers in deze organisatie kregen meer inzicht in hun vitaliteit, werk(druk) en beleving. Vanuit dat inzicht leerden ze om bewuster en effectiever om te gaan met werkdruk en stress. Door te zien welke in welke mindset en mentale stemming ze zich bevinden, kunnen ze die positief beïnvloeden. Op die manier werd de mentale veerkracht van de medewerkers een sterker.

Communicatie en samenwerking
Om de onderlinge samenwerking te verbeteren, werden de medewerkers getraind in het gebruiken van klare taal en het inzetten van constructieve feedback: hoe kun je die geven én hoe kun je die ontvangen. De medewerkers leerden ook dat vertrouwen, aandacht voor ieders kwaliteiten en een positieve mindset de samenwerking in een opwaartse spiraal brengt.

Leiderschap
Naast aandacht voor de medewerkers was er ook aandacht voor het management. Dit team speelt een belangrijke rol in de organisatie door voorbeeldgedrag te tonen en medewerkers zo optimaal mogelijk te faciliteren bij hun ontwikkeling en het beste uit zichzelf te halen. In dit programma zorgden we ervoor dat managers echt in gesprek gingen met elkaar en heldere afspraken maakten, waarop ze elkaar ook kunnen en zullen aanspreken. Daarmee ontstaat een slagvaardig management dat medewerkers stimuleert hun eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen.

Resultaat
Het programma heeft goed gewerkt. Medewerkers zijn zich veel bewuster van het belang van duurzame inzetbaarheid, de eigen rol die zij daarin hebben en hoe zij hun persoonlijke ontwikkeling kunnen oppakken. Ook de onderlinge samenwerking is verbeterd: medewerkers leren van en met elkaar, kennen hun eigen doelen en weten op welke manier die bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dat heeft een positieve flow in de organisatie gebracht.

Zelfs zodanig, dat we voor deze organisatie een vervolg mogen verzorgen in de vorm van een breed intern opleidingsaanbod, met trainingen als Effectief beïnvloeden, Effectief samenwerken, Regie op eigen werk en ontwikkeling. De trainingen zijn gericht op het versterken van ieders bijdrage als het gaat om effectieve communicatie, samenwerking en beïnvloeding maar ook op individuele zaken als de eigen vitaliteit, eigen regie en persoonlijk leiderschap.

programmamanagement
Webdesign door LiNC