Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Programma Management

Van Iersel Geveltechniek
Van Iersel Geveltechniek is een metaalproductiebedrijf. Het familiebedrijf bestaat sinds 1903 en heeft het predicaat Hofleverancier. De vierde generatie directeur, Ad van Iersel, is sterk gericht op productinnovatie om de continuïteit de komende decennia veilig te stellen. De afgelopen jaren is een behoorlijke ontwikkeling op de menskant doorgemaakt. Als partner in business op HR-gebied draagt Human Impuls met veel plezier daaraan bij. Drie jaar op rij verzorgen we hiervoor financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds, waardoor het bedrijf 50% subsidie op haar investering ontvangt. In 2016 staat het versterken van het leiderschap centraal.

Vraag
Het management ervaart dat de omgeving sterk aan verandering onderhevig is en is zoekende hoe de organisatie daarop aansluiting kan blijven houden.

Oplossing
Human Impuls verzorgt in 2016, in samenwerking met Kitty Flinsenberg van Different Colors, een leiderschapsreeks voor het managementteam. Hierbij staan de organisatie, de directeur, het managementteam en de individuele MT-leden centraal.

De gewenste effecten worden inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan een sturingsfilosofie en de randvoorwaarden voor de organisatie. De rollen die de MT-leden vervullen worden hen helder, evenals de impact van hun gedrag op de medewerkers en de gewenste organisatiedoelen. Door de organisatiebril kijken, opent nieuwe perspectieven. Ingezet wordt op wat al aanwezig is in de organisatie en het team. Door kwaliteiten te verbinden en successen te benoemen, groeit het geloof en vertrouwen in zichzelf en elkaar. Door het gedrag van het MT te koppelen aan de dagelijkse praktijk in het bedrijf, wordt de essentie gepakt.

Reacties van enthousiaste MT-leden:
Pas nu voel ik dat we een MT zijn. We zijn als team gegroeid.
Het wordt helder wat de knelpunten in de organisatie zijn, wat we te doen hebben en wat het effect van ons gedrag is op anderen. We (h)erkennen nu waarom zaken in de organisatie gebeuren, zoals ze gebeuren.
Ik heb heel veel geleerd dat ik direct kan toepassen. Bewust onbekwaam zijn doet pijn, over een half jaar lachen we er vast om.

 

Webdesign door LiNC