Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Uit de praktijk: positief in actie!

De coronatijd daagt ons uit om op een andere manier en met een andere mindset naar werk en ontwikkeling te kijken. Maar hoe doe je dat? Twee van onze klanten pakten de situatie op een vitale en inspirerende manier aan – met als uitgangspunt: positief in actie en beweging blijven. Een mooie mix van persoonlijke aandacht en coaching. Monique van Baar en Mandy Land vertellen er met veel plezier over.

Zó kan het ook!

In verbinding
De ’best-practice’ van Monique: “We weten allemaal dat zorgorganisaties het extra zwaar hebben gehad de afgelopen maanden. Alle medewerkers droegen hun steentje bij en werkten met man en macht om te helpen. In zo’n situatie ligt de kans op de loer dat er weinig aandacht is voor de mentale kant van medewerkers of hun ontwikkeling. Hoe blijf je in een crisistijd met elkaar verbonden en samenwerken, ook op afstand? Deze organisatie realiseerde zich dat juist vitaliteit en veerkracht belangrijke pijlers waren om de dienstverlening op orde te kunnen houden, juist nu. Vandaar dat we direct een aantal online intervisiebijeenkomsten hebben verzorgd met expliciet aandacht en zorg voor elkaar. Voorbeelden van thema’s die aan bod zijn gekomen: jezelf en elkaar blijven inspireren, grenzen bewaken, goed voor jezelf zorgen en met elkaar in verbinding blijven (ook op afstand). Reacties na afloop: inspirerend en zeer verrijkend! Binnenkort wordt hier een vervolg aan gegeven, gericht op verdere persoonlijke ontwikkeling en effectief samenwerken in een veranderende omgeving. De essentiële factor? Verbinding met jezelf en elkaar!”

Focus, regie en zorg
Ook Mandy heeft een mooi voorbeeld van een organisatie die zich wist aan te passen aan nieuwe omstandigheden: “Dit bedrijf werkte al langer aan vitaal leiderschap met een gezamenlijk leiderschapsprogramma voor alle managers. Door de lockdown kwam dit stil te liggen, maar het bedrijf realiseerde al snel dat werken aan leiderschap juist in een periode als deze van vitaal belang is. Voor de managers zelf en daarmee ook voor de teams waaraan ze leiding geven. Binnen no-time werd het leiderschapsprogramma omgebouwd met meer nadruk op begeleiding en coaching van de individuele manager.  Wat het heeft opgeleverd? Managers zijn effectiever, hebben meer focus, er is regie én er is zorg voor elkaar!”

Persoonlijke aandacht en coaching
Waarom zijn deze twee voorbeelden nu een sprekend voorbeeld van ‘vitaal en voorbereid’? Mandy en Monique zijn het roerend eens: “Beide voorbeelden leren ons dat het heel waardevol en zelfs noodzakelijk is om toch in hectische periodes tijd te reserveren om de balans op te maken, even afstand te nemen en ruimte te creëren voor reflectie. Voor ons aanleiding om een Challenge-sessie te ontwikkelen waarin je als team met elkaar juist daaraan toe komt. Bij de organisaties die we als voorbeelden hebben genoemd, wordt de kracht van persoonlijke aandacht én coaching duidelijk, zowel op team- als op organisatieniveau. Wij geloven in die mix!”

Webdesign door LiNC