Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Het goede gesprek

Er zijn vijf succesfactoren voor vitaliteit. Eerder gingen we al in op de eerste vier succesfactoren voor vitaliteit:

  1. (H)erkennen van jouw stress-signalen (fysiek en mentaal)
  2. Bewust zijn van jouw vitaliteit en veerkracht beïnvloedt (wat helpt en wat belemmert)
  3. Bewust zijn van je eigen invloed. Hoe kun je je regie en verantwoordelijkheid versterken?
  4. Beïnvloeden van jouw mindset, zodat het voor je gaat werken

Dit keer het sluitstuk van de artikelenreeks: het goede gesprek. Want het voeren van een constructieve dialoog – met jezelf en met de mensen om je heen – is een belangrijke succesfactor voor vitaliteit. Die van jezelf, maar ook die van je omgeving. Het goede gesprek is ook cruciaal als we het hebben over vitaal leiderschap (persoonlijk én zakelijk). Vanuit een leidinggevende rol, maar ook als professional waarbij je doelen wilt realiseren, effectief wilt samenwerken en collega’s in beweging wil krijgen. Je hebt daarbij alleen jezelf, je overtuigingskracht en je bezieling als werktuig.

Met vitaliteit bereik je doelen
Als het gaat om het realiseren van je doelen, speelt je eigen vitaliteit een belangrijke rol. Jij, je overtuigingskracht en je bezieling zijn doorslaggevend in de manier waarop je samenwerkt met collega’s, en in je manier van leidinggeven. Het gaat dan om eigenschappen als doelgericht zijn, duidelijk weten wat je wilt, focussen op de door jou gewenste richting, professionaliteit en verantwoordelijkheid nemen. Maar minstens zo belangrijk is het open en helder communiceren, oprecht zijn en dicht bij jezelf blijven (authentiek zijn). Op die manier kun je wendbaar en flexibel blijven, je inleven, goed blijven schakelen en kun je rekening houden met verschillende belangen en drijfveren. Met een positieve grondhouding en mindset én vasthoudendheid – ook bij weerstand en tegenslag – kun je jezelf en je collega’s op een positieve manier naar de te realiseren doelen brengen.

Begin bij jezelf
Ben je er nog? Wat een breed scala aan eigenschappen is er nodig om vitaal te zijn, lijkt het wel. Alsof je een soort alleskunner en duizendpoot moet zijn…! En toch… als je het weer heel klein maakt en teruggaat naar de essentie, dan is er vooral één ding heel belangrijk: leer jezelf goed kennen. Weet wie je bent, wat je wilt, wat je kan. Leer inzien wat jou daarbij helpt en belemmert. Ontdek waar je vooral blij van wordt, energie van krijgt, maar óók waar je op stuk of leeg loopt. Door je vooral te richten op wat je wél wilt, op wat je wilt bereiken en dat aandacht te geven en sterker te maken, met een positieve energie en mindset, versterk je jouw vitaliteit, veerkracht en slagvaardigheid. Het voeren van het goede gesprek gaat in eerste instantie ook daarover: het gesprek met jezelf. Lees het stukje hiervoor nog eens (en de eerdere artikelen in deze reeks) en stel jezelf de vraag: hoe zit dat bij mij?

In gesprek met de ander
Als jij zelf weet hoe jij ervoor staat, kun je vervolgens ook de ander stimuleren en faciliteren om dat bij zichzelf te onderzoeken en helder te krijgen. Het goede gesprek gaat dan vooral over het werkelijk benieuwd zijn naar het verhaal van de ander. Oprecht interesse te tonen en aandacht te hebben voor de ander. Je laten verwonderen over wat hem of haar beweegt, blij maakt en energie geeft. Wat helpt en belemmert. Natuurlijk is het ook belangrijk om vanuit organisatie- of teamdoelen duidelijk richting te geven, maar denk breder. In plaats van alleen het gesprek aan te gaan over inhoud en resultaat, nodigen we je van harte uit om de ander maximaal de ruimte te laten nemen, regie te laten voeren over zijn/haar aandeel, zijn/haar eigen motor te laten zijn. Vergeet daarbij niet jezelf ook open te stellen en te laten zien. Pas dan stimuleer én faciliteer je de ander in zijn/haar vitaliteit en persoonlijk leiderschap. En daarmee ook zijn/haar ontwikkelproces. Het is vaak de grootste uitdaging om dat wat daarbij in de weg staat of vertroebelt, weg te laten of af te leren. Dan komen de vaardigheden en skills vervolgens (bijna) vanzelf. En word je ongemerkt die duizendpoot die je dacht nooit te kunnen worden!

Gewoon oefenen!
De vijf succesfactoren van vitaliteit vergen zelfonderzoek, zelfkennis en vooral ook gewoon oefenen. Ga aan de slag met jezelf, lees de eerdere artikelen nog eens en probeer het allemaal eens uit. Moeilijk, lastig? Oefen eerst in je directe omgeving. Met het thuisfront, in je vriendenkring of een goede collega. Uiteraard kun je ook bij Human Impuls terecht. Wij voeren met alle plezier een goed gesprek met je en helpen je graag om dat ook zelf in de praktijk te kunnen doen.

Webdesign door LiNC