Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Programma Management

Hoe wordt jouw organisatie vitaler en succesvoller? In onze programma’s richten wij ons op: het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers, het stimuleren van inspirerend en effectief leiderschap en het versterken van vitaliteit, veerkracht en slagvaardigheid in de organisatie. In onze dagelijkse praktijk ervaren wij dat mensen beter presteren als ze betrokken en vitaal zijn, met plezier werken en op de juiste wijze geïnspireerd en gestimuleerd worden. Daar dragen wij graag aan bij.

Werkwijze

Onze eerste stap is altijd het in beeld brengen van waar je als organisatie staat en waar je naartoe wilt. Daarover gaan we met jou als manager of directeur in gesprek. De aanleiding kan bijvoorbeeld zijn:

 • We halen onze doelen niet
 • Onze klanten zijn niet tevreden
 • We krijgen het werk met onze mensen niet gedaan
 • Ons personeel is niet goed genoeg, we zijn niet klaar voor groei of vernieuwing
 • We zijn onvoldoende slagvaardig of flexibel
 • We hebben te kampen met veel uitval of verloop
 • De tevredenheid en betrokkenheid bij medewerkers is laag
 • We zijn als management onvoldoende in staat om onze mensen te motiveren, inspireren en te sturen

In gesprek met jou en andere sleutelmensen in de organisatie verkennen we de gewenste en huidige situatie. Vragen die centraal staan bij het in beeld brengen van de gewenste situatie: waar willen jullie naartoe; hoe ziet dat eruit; welk effect wil je realiseren; wat wil de klant en hoe kijken jullie naar de toekomst? We kijken vervolgens naar de huidige situatie: wat zien we; wat ervaren we; wat zijn de huidige inspanningen en prestaties; welke resultaten worden behaald en wat zijn de kwaliteiten op individueel-, team- en organisatieniveau?

De bevindingen, beelden en ons advies koppelen we terug. Hiermee heb je een uitstekende basis om effectief aan de slag te gaan. Gezamenlijk bepalen we een aanpak, specifiek voor jullie organisatie met passende interventies. Altijd hands-on, gericht op het realiseren van jullie doelen, met oog voor jullie klant. De kwaliteiten van mensen worden daarbij maximaal ingezet. Met focus en daadwerkelijke impact.

 

programmamanagement

Benieuwd?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Graag gaan we daarover met je ing gesprek.

  Inzet en ontwikkeling kwaliteiten VECOZO

  Sinds 2002 speelt VECOZO een maatschappelijke rol in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector. Met zo’n 180 medewerkers richten ze zich op het verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg, specifiek op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. In 2014 heeft het management zijn missie, visie, strategie en kernwaarden verwoord. Kernwaarden zijn: veilig en betrouwbaar, dynamisch en vooruitstrevend, klant en resultaatgericht.

  De vraag is om de ambitie van VECOZO te vertalen naar concreet gewenst gedrag bij medewerkers en hun huidige kwaliteiten in beeld te brengen. Doel is dat medewerkers hun kwaliteiten bewust en gericht inzetten en ontwikkelen. Om met elkaar de ambitie en doelen van VECOZO te realiseren, nu en in de toekomst.

  In samenwerking met de opdrachtgever en HR heeft Human Impuls een programma voor team- en persoonlijke ontwikkeling voor management en medewerkers opgezet en verzorgd. De kwaliteiten van alle managers en medewerkers zijn in beeld gebracht middels een online assessment en persoonlijke gesprekken. Vervolgens hebben alle managers en medewerkers deelgenomen aan een training om meer inzicht te krijgen in ieders kwaliteiten en drijfveren. Ook is de vertaling gemaakt hoe je deze nog optimaler kunt inzetten voor jezelf en VECOZO. Handvatten zijn aangereikt en er is geoefend met effectieve en constructievere communicatie en samenwerking. Medewerkers zijn zich meer bewust van hun eigen invloed en pakken daardoor beter de regie en verantwoordelijkheid voor hun eigen inzet en ontwikkeling. Dit jaar wordt in meerdere managementsessies verder doorgepakt op coachend leiderschap. Daarnaast is een opleidingsaanbod voor de verdere ontwikkeling van medewerkers in de maak.

   

  Bekijk ook Sparringspartner, Coaching & Training of één van onze voorbeeldcases bij onze klanten.

  carla
  quote left

  Spontaniteit & bevlogenheid werken aanstekelijk om jezelf te verbeteren.

  quote right
  quote left

  Ik gun iedereen kleur te bekennen in 6 intensieve leerzame trainingssessies. Ik ben mij nu bewust van mijn mentale stemmingen, kan ermee spelen en kies nu veel bewuster waar ik invloed op kan en wil hebben.

  quote right
  quote left

  Trainen bij Human Impuls betekent op een praktische, verdiepende wijze aan de slag gaan met jezelf

  quote right
  quote left

  Ik ervaar weer richting en balans.

  quote right
  quote left

  Ik ervaar nu mijn toegevoegde waarde, bovenal waardeer ik nu meer mijzelf.

  quote right
  quote left

  De gesprekken gaven mij het vertrouwen om in beweging te komen, regie te nemen. Stap voor stap.

  quote right
  quote left

  Een probleem waar ik zelf niet aan leek uit te komen is binnen twee coachingsgesprekken helemaal verholpen.

  quote right
  quote left

  Goede en deskundige begeleiding. Eerlijke terugkoppeling en goede adviezen.

  quote right
  quote left

  Monique en Anika bieden in hun “Kleur Bekennen” training een unieke en praktische mix van theorie en praktijk aan. De theorie wordt kort behandeld en vervolgens wordt er flink geoefend. Die combinatie was voor mij ideaal.

  quote right
  quote left

  Fantastische, open vrouwen. Weten een veilige sfeer te creëren om jezelf te ontdekken. Ze zijn ook nog altijd zelf in ontwikkeling en hun ervaringen en lessen delen ze graag. Ze kunnen begripvol en zacht zijn, maar ook respectvol confronterend. Ze hebben uiteraard programma’s uitgewerkt, maar zijn altijd bezig met het toespitsen op de persoon. Het draait om de persoon en niet om het volgen van regeltjes of plannen.

  quote right
  quote left

  Doorbraak in een verbeterde samenwerking in het team en inzicht in eigen rol/bijdrage binnen het team.

  quote right
  quote left

  Human Impuls creëert een mooie setting om naar jezelf te kijken. Authentiek, liefdevol en inspirerend.

  quote right
  quote left

  Dit was mijn eerste ervaring met Human Impuls. Ik kijk hier met een uitstekend gevoel op terug. Mocht ik meer ondersteuning willen voor mezelf of mijn team, dan wil ik graag met hen verder.

  quote right
  quote left

  Human Impuls denkt pro-actief mee en ik heb hen ervaren als praktisch, doelgericht en persoonlijk.

  quote right
  quote left

  Vooral de persoonlijke en positieve benadering is onderscheidend.

   

  quote right
  quote left

  Geen standaard advies, maar maatwerk. Ik heb als klant met name de betrokkenheid gewaardeerd.

  quote right
  quote left

  We hebben concrete handvatten aangereikt gekregen, waardoor we als team weer verder kunnen.

   

  quote right
  quote left

  Professionele samenwerking en tevreden feedback van de klant waar ik Human Impuls heb ingezet.

   

  quote right
  quote left

  Human Impuls dringt snel door tot de kern, de essentie.

  quote right
  quote left

  De contacten verliepen plezierig.

   

  quote right
  quote left

  Ik geloof nu in mijn eigen (veer)kracht.

   

  quote right
  quote left

  Zeer gemotiveerd en betrokken, zij verstaan hun vak, professionele attitude.

   

  quote right
  quote left

  De coaching heeft me meer opgeleverd, dan ik ooit had kunnen denken.

  quote right
  quote left

  Voor ons team een mooie open en ondersteunde confrontatie, waarbij inzichten in de verschillende personages zijn verkregen en de eerste stappen naar een nieuwe en heldere samenwerking zijn gemaakt.

  quote right
  Webdesign door LiNC