Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Onze visie: de basis van vitaal leiderschap

Wat is mijn toegevoegde waarde? En wat zijn mijn ambities? Je kunt daar persoonlijk over nadenken, maar ook als team of organisatie. Wij helpen jou of je team/organisatie met de antwoorden op deze vragen en hoe je succesvol je ambities kunt realiseren. Door meer verbinding, richting, energie, focus en plezier. De basis daarvoor ligt in vitaal leiderschap. We leggen graag uit wat we daar onder verstaan en hoe dit de kern is in ons modulaire aanbod.

Onze visie
Voor ons is vitaal leiderschap:

Door dit als uitgangspunt te nemen op persoonlijk, team- en organisatieniveau wordt een stevige en gezonde basis gelegd voor een vitale en veerkrachtige organisatie. Mensen zijn dan gemotiveerd en dragen in onderlinge verbinding, productief bij aan de doelstellingen en duurzaamheid van de onderneming. Een fundament dat we elke medewerker, team en organisatie van harte gunnen.

Vitaal leiderschap voor elke organisatie
Het is onze droom en ambitie dat elke organisatie zich bewust is van het belang van vitaal leiderschap. Dat dit vanzelfsprekend is. Dat organisaties hier ook praktisch vorm en inhoud aan kunnen geven. En natuurlijk hoeft een organisatie dat niet alleen te doen of het wiel helemaal zelf uit te vinden. Wij dragen daar graag aan bij met concrete handvatten, ideeën en oplossingen – gebundeld in trainingen, coachingstrajecten en volledige programma’s. Op persoonlijk, team- en organisatieniveau.

Voor wie?
Voor individuele professionals, teams en organisaties. Op elk niveau bieden we een totaalpakket vitaal leiderschap. Met als gemene deler de ontwikkeling van een stevig en gezond fundament, nodig om duurzame positieve verandering en succes te realiseren.

Door wie?
Monique van Baar en Anika van Dongen (Human Impuls) en Mandy Land (Praktijk Mens en Werk). Wij hebben onze kwaliteiten en ervaringen gebundeld. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, mentale veerkracht, vitaliteit, communicatie en samenwerken bieden wij een divers aanbod en krachtige programma’s.

Waarom wil je met ons aan de slag?
Dat kan om verschillende redenen zijn. Hieronder noemen we de twee meest voorkomende invalshoeken.

1. Knelpunten of problemen. Persoonlijk, als team of organisatie:

2. Behoefte aan groei, verbetering of ontwikkeling: next level! Persoonlijk, als team of organisatie:


Wat kun je van ons verwachten?
Het vraagstuk of de ambitie van een team, organisatie of persoon is voor ons altijd het vertrekpunt. Daarover gaan we in gesprek. Misschien heb je al een heldere ambitie en bijpassende doelen voor ogen. Als je dat nog niet hebt, helpen we om dat in kaart te brengen. We brengen daarbij ook duidelijk in beeld wat dat vraagt aan gedrag, mindset, leiderschap en samenwerking. We doen vervolgens een voorstel op maat hoe je via onze coaching, training en programma’s met het vraagstuk aan de slag kunt.

Divers aanbod
We bieden een breed scala aan mogelijkheden voor jou, je team of je organisatie. Van een klankbordsessie tot en met volledige ontwikkelprogramma’s. Hieronder zie je alle mogelijkheden. Per optie kun je doorklikken voor meer informatie.

  1. (Digitale) koffiedate: gratis verkennend/klankbordgesprek
  2. Challenge vitaal leiderschap: voor (management)teams of professionals
  3. Persoonlijke coaching of programma vitaal leiderschap
  4. Programma, coaching of training vitaal leiderschap voor teams
  5. Ontwikkelprogramma of programma vitaal leiderschap: totale organisatie

Onze coaching, training en programma’s zijn altijd een optimale mix van fysiek en/of online, individueel en/of in groepsverband, met inzet van digitale tools en e-learning. Het aanbod is zo opgebouwd dat de onderdelen achtereenvolgens ingezet kunnen worden, maar ook als afzonderlijke onderdelen.

We vertellen je graag meer!
Wil je weten wat vitaal leiderschap jou en jouw team of organisatie kan opleveren of wil je overleggen wat het beste past? Plan een (digitale) koffiedate met ons. We vertellen je er graag meer over.

Monique van Baar, (06) 24 25 50 35, m.van.baar@humanimpuls.nl
Anika van Dongen, (06) 52 18 92 89, a.van.dongen@humanimpuls.nl
Mandy land, (06) 29 08 87 70, mandy@praktijkmensenwerk.nl

Webdesign door LiNC